Cora Coralina


"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."
Cora Coralina